Torque News ข่าวสด รถยนต์ วันนี้

รถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

Nissan LEAF - Infographic
Written by Torque Thailand

ข่าวสด รถยนต์ วันนี้: นิสสัน เผย รถยนต์ไฟฟ้า “Nissan LEAF” ช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 2 ล้านเมตริกตัน

Nissan LEAF - Infographic TH

Infographic TH

ข่าวสด รถยนต์ วันนี้: รถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

หากคุณกำลังค้นหา Wallpaper รูปรถสวยๆ

เราขอแนะนำ Wallpaper รูปรถสวยๆ Download wallpaper ที่นี้

รถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

ประชากรกว่า 4 พันล้านคนในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย หรือร้อยละ 92 ของประชากรทั้งหมดในเอเชีย แปซิฟิก กำลังเผชิญกับมลพิษอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก และจากฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้านคุณภาพอากาศที่ใหญ่ซึ่งสุดในโลกที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติจัดทำขึ้นได้ตอกย้ำว่า อาณาบริเวณส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมลพิษอากาศถือเป็นสาเหตุนำในอันดับที่ห้า เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของประชากรโลก และปัจจัยนี้ยังนำมาสู่การเสียชีวิตถึงร้อยละ 9 ของประชากรโลก

นิสสัน ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกที่ถูกผลิตและจำหน่าย ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ถึงผลกระทบของรถยนต์รุ่นนี้ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และพบข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหามลภาวะในอากาศได้ ดังนี้

1. รถยนต์ไฟฟ้าเพียงหนึ่งคัน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.6 เมตริกตันในแต่ละปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้เพิ่ม 209 ต้น

Nissan LEAF - Infographic TH

Infographic TH

2. ปัจจุบัน ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ กว่า 460,000 คันทั่วโลกได้ช่วย

  • a. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 2.1 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเทียบได้กับจำนวนต้นไม้กว่า 81 ล้านต้นในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปี
  • b. สร้างการเดินทางที่ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์กว่า 13,000 ล้านกิโลเมตร จากผู้ขับขี่รถยนต์นิสสัน ลีฟ ซึ่งเทียบได้กับการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ได้กว่า 33,800 รอบ
Nissan LEAF - Infographic TH

Infographic TH

จากความจำเป็นที่เราต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่าร้อยละ 55 ภายในปี 2573 เพื่อหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ปี 2563 นี้จะเป็นปีที่ผู้บริโภคต้องรีบตัดสินใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่นเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบทางตรงต่อมลพิษทางอากาศ

About the author

Torque Thailand