Torque News ข่าวสด รถยนต์ วันนี้

นิสสัน นำเสนอกลยุทธ์ในงาน “Delta Future Industry Summit 2019”

Nissan showcases electrification strategy at Delta Future Industry Summit 2019
Written by Torque Thailand

ข่าวสด รถยนต์ วันนี้: นิสสัน นำเสนอกลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในงาน “Delta Future Industry Summit 2019”

Nissan showcases electrification strategy at Delta Future Industry Summit 2019

Nissan showcases electrification strategy at Delta Future Industry Summit 2019

ข่าวสด: นิสสัน นำเสนอกลยุทธ์ในงาน “Delta Future Industry Summit 2019”

หากคุณกำลังค้นหา Wallpaper รูปรถสวยๆ

เราขอแนะนำ Wallpaper รูปรถสวยๆ Download wallpaper ที่นี้

นิสสัน ประเทศไทย เปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของขับเคลื่อนในเมืองหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ไร้มลพิษ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบให้ดีขึ้น

Peter Galli, vice president of Communications, Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.

Peter Galli, vice president of Communications, Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.

ในการบรรยายพิเศษภายในงาน Delta Future Industry Summit 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย  กล่าวว่า

พลังงานไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนอนาคตของหลาย ๆ เมือง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านการแนะนำรถยนต์ไฟฟ้า และความสำคัญในการร่วมพัฒนาการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของทุกภาคส่วน “ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่การขับเคลื่อนยุคใหม่ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จากระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน” แกลลี กล่าว

“ความสามารถ และศักยภาพของเราในด้านการชาร์จพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบที่ทำหน้าที่สนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ใหม่ ในประเทศไทยนั้นได้รับความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งจาก การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ภาคเอกชนอย่าง เดลต้า อิเลคโทรนิคส์”

ความร่วมมืออันแข็งแกร่งนี้จะทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้จากทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และตามเส้นทางไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นสิ่งที่นิสสันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โดยประเทศไทยได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2579 อีกทั้งรัฐบาลไทยยังได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยลดมลพิษ ลดการจราจรที่ติดขัด และลดมลพิษทางเสียง

นิสสัน ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับบริษัทวิจัยอย่าง Frost & Sullivan

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิสสัน ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับบริษัทวิจัยอย่าง Frost & Sullivan ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาการขับเคลื่อนของเมืองอัจฉริยะในอนาคตของภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนียเกี่ยวกับ “อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และรวมถึง “การเป็นเมืองแห่งอนาคตในเอเชีย” ทำให้รับทราบถึงพฤติกรรมแบบเจาะลึกของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้

สำหรับการวิจัยดังกล่าว ครอบคลุมทั้งใน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า 37% ของผู้ที่กำลังจะซื้อรถยนต์มีความสนใจที่จะซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นคันต่อไป และพบว่าลูกค้าในประเทศไทยถึง 44 % ระบุว่าต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการซื้อรถยนต์คันใหม่ที่จะเกิดขึ้น

นิสสัน ลีฟ ใหม่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต

Nissan LEAF

Nissan LEAF

รถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ใหม่ ที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถในการลดมลพิษทางเสียง และมลพิษทางอากาศ นับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่นิสสันให้ความสนใจ และใส่ใจ รถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ ใหม่ ปราศจากมลพิษและมีเครื่องยนต์ที่เงียบ จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ในเอเชียและโอเชียเนีย

นิสสัน จัดกิจกรรมทดสอบการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ลีฟ ใหม่ ภายใต้กิจกรรม ‘rEVolution education’

นิสสัน ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าให้กับคนไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดกิจกรรมทดสอบการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ลีฟ ใหม่ ในระยะเวลา 5 วัน สำหรับสื่อมวลชนกว่า 100 คน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับเทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายใต้กิจกรรม ‘rEVolution education’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เสวนาในหัวข้อ “ Intelligent Solutions to Air Pollution in ASEAN Cities”

ในงาน Delta Future Industry Summit นี้ แกลลี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ Intelligent Solutions to Air Pollution in ASEAN Cities” หรือ “แนวทางอัจฉริยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศสำหรับเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ร่วมกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ

โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ ท่านที่ร่วมเสวนา อันได้แก่

  • รศ.ดร.มาณิศา พิพัฒนสมพร รองศาสตราจารย์หน่วยปฎิบัติการวิจัยสมาร์ทกริด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณอรรณพ กิ่งขจี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network และ
  • คุณภาสกร ธรรมวิทยากร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ IAQ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ในบริบทการพัฒนาสังคมเมือง

Nissan showcases electrification strategy at Delta Future Industry Summit 2019

โดยในช่วงการเสวนา แกลลี ได้กล่าวกับผู้ฟังว่า เขาภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานกับบริษัทฯชั้นนำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าในทั่วโลก

“ประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยในบริบทการพัฒนาสังคมเมือง ซึ่งนับว่าได้รับประโยชน์มากมาย รวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ และเสียง” แกลลี กล่าวเสริม

About the author

Torque Thailand