Breaking News

โตโยต้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “Mobility Technologist”

ข่าวสด รถยนต์ วันนี้ (17/05/19) โตโยต้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist”

toyota tatc kmutt mobility technologist

ข่าวสด: โตโยต้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “Mobility Technologist”

หากคุณกำลังค้นหา Wallpaper รูปรถสวยๆ

เราขอแนะนำ Wallpaper รูปรถสวยๆ Download wallpaper ที่นี้

toyota tatc kmutt mobility technologist

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายศุภชัย สินสุวรรณรักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

toyota tatc kmutt mobility technologist

ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โตโยต้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการดำเนินโครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist”

เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรอบรู้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์ และแนวคิดการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

Toyota Motor Thailand
มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้ เทคโนโลยียานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

เช่นเดียวกับโตโยต้าที่เรายังคงผลักดันตัวเองอยู่เสมอในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกในปัจจุบัน และอนาคต

toyota tatc kmutt mobility technologist

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 56 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โตโยต้ายังได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบในด้านปรัชญาการบริหารจัดการด้วย

 • วิถีโตโยต้า (Toyota Way)
 • ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)

ซึ่งทั้งสององค์ความรู้นี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ และทักษะด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถทำงานในโลกของเทคโนโลยี และธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2541

TATC Mobility Technologist

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาธุรกิจการบริการยานยนต์ และสาขาเทคนิคซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์

TATC Mobility Technologist

เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยฝึกสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ของโตโยต้า เสริมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบโตโยต้า เพื่อให้มีทักษะกระบวนความคิด และการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

TATC Mobility Technologist

โดยปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้ารวมทั้งสิ้นกว่า 3,700 คน สร้างบุคลากรสายอาชีพช่างเทคนิคยานยนต์จำนวนมากให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

โตโยต้าเองก็กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่า “CASE”

Toyota Motor Thailand

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในอีกด้านหนึ่ง โตโยต้าเองก็กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่า “CASE” ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษ โดยคำว่า “CASE” นั้น ย่อมาจาก

 • C: Connected (การเชื่อมต่อ)
 • A: Autonomous (อิสระ)
 • S: Sharing (การแบ่งปัน)
 • E: Electrification (พลังงานไฟฟ้า)

TATC Mobility Technologist

อันจะก่อให้เกิดการปฏิวัติธุรกิจยานยนต์ควบคู่ไปกับการที่ผู้แข่งขันรายใหม่ ๆจะมีความได้เปรียบจากบรรดาเทคโนโลยีเหล่านั้น ในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายนี้ โตโยต้าจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นมากกว่าบริษัทผลิตรถยนต์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทแห่งการขับเคลื่อน

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist”

TATC Mobility Technologist

ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยทักษะความชำนาญเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายเหล่านี้ได้ ประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาด้านเทคโนโลยีก้าวสู่การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น

TATC Mobility Technologist

เราจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะการทำงานที่สูงยิ่งขึ้น และเป็นเหตุผลที่นำมาสู่ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TATC Mobility Technologist

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยียานยนต์ ภายใต้ชื่อโครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางวิชาการ

TATC Mobility Technologist

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางเทคนิค ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์คและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคน”

คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แบบ “All in one Engineer”

TATC Mobility Technologist

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเป็นการร่วมกันพัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดทำภาควิชาในหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถ

TATC Mobility Technologist

และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรถยนต์โตโยต้า โดยมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แบบ “All in one Engineer” อันได้แก่การเป็นวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยียานยนต์

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี (รวมทั้งสิ้น 142 หน่วยกิต)

TATC Mobility Technologist

สำหรับโครงสร้างหลักสูตรภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist” จะมีระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี (รวมทั้งสิ้น 142 หน่วยกิต)

TATC Mobility Technologist

โดยระยะเวลาการเรียนในช่วง 2 ปีแรก จะดำเนินการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (จำนวน 56 หน่วยกิต) มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมเสริมด้วยวิชาความรู้ด้านระบบเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

TATC Mobility Technologist

ในส่วนของระยะเวลาการเรียนในช่วง 2 ปีหลัง จะดำเนินการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน 63 หน่วยกิต) มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงรายวิชาด้าน

 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบ AI (Artificial Intelligence)
 • ระบบ ICT (Information Connected Technology)

TATC Mobility Technologist

การดำเนินการเรียนการสอนที่สถาบันเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (จำนวน 23 หน่วยกิต) โดยมีเนื้อหารายวิชาด้าน

 • หลักการวิเคราะห์ปัญหาเทคนิค (Technical Problem Analysis)
 • หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านเสียง การสั่นสะเทือน ความผิดปกติของรถยนต์ (Noise Vibration Harshness)
 • เรียนรู้การทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ (Vehicle Evaluation)
 • หลักการบริหารจัดการแบบโตโยต้า (Toyota Way, Toyota Production System, Toyota Best Practice)
 • การฝึกปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการด้านเทคนิค (Technical Service) ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Control) และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อีกด้วย

โดยหลักสูตรภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist” จะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

TATC Mobility Technologist

โตโยต้ามีความมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่สังคมไทย

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสสำคัญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ซึ่งจะมีส่วนช่วยเราในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบริษัทแห่งการขับเคลื่อน

TATC Mobility Technologist

ทั้งนี้โตโยต้ามีความมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่สังคมไทยโดยการสร้างสรรค์ “การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน (MOBILITY FOR ALL)” เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นของเรา

เราเชื่อว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภายโครงการ “Mobility Technologist” ทุกคนจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน” มร.ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

 Toyota Social Innovation

Check Also

Honda_Online Service Booking

ฮอนด้า เปิดตัว “Online Service Booking” ผ่านเว็บไซต์และ LINE

ข่าวรถ: ฮอนด้า เปิดตัว “Online Service Booking” ผ่านเว็บไซต์และ LINE เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการ และการดูแลรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย ข่าวรถ: ฮอนด้า เปิดตัว “Online Service …