Breaking News

ครอบครัวโตโยต้า จัด “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46 ส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่

ครอบครัวโตโยต้า จัด “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46 ส่งมอบความสุขแก่เด็ก และเยาวชนช่วงปีใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ครอบครัวโตโยต้า จัด “วันโตโยต้าบุพการี”-ครั้งที่ 46-ส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่-2.jpg
วันโตโยต้าบุพการี ครั้งที่ 46

ครอบครัวโตโยต้า จัด “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46 ส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่

ครอบครัวโตโยต้า จัด “วันโตโยต้าบุพการี”-ครั้งที่ 46-ส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่-มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ-3.jpg
มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบริษัทในเครือ ได้แก่ ชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า คณะบุคคลชมรมความร่วมมือโตโยต้า และครอบครัวโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 46

กิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี”

เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี ให้ได้รับความรัก ความอบอุ่นและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความสุขให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวโตโยต้า

สำหรับกิจกรรม “วันโตโยต้าบุพการี” จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความใกล้ชิด และรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ครอบครัวโตโยต้าได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่

  • สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี : สนับสนุนจักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว เพิ่มทักษะอาชีพให้แก่ เด็กและเยาวชน สนับสนุนกระเป๋านักเรียน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียน และสนับสนุนป้อมยาม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท
  • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท : สนับสนุนโปรเจคเตอร์ เป็นสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาการสมวัยแก่เด็ก รวมมูลค่า 150,000 บาท

นอกจากนั้น ตลอดปี 2561 คณะภริยาผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและการดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กเล็กเป็นประจำทุกเดือน

มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “ผมต้องขอชื่นชมสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ที่ได้ดูแลเด็ก ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ อบรมให้เป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมที่มีความรู้ ความสามารถต่อไป และผมขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน ที่ให้โอกาสโตโยต้าได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรมวันโตโยต้าบุพการี และหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสุข ความสนุกสนานที่ โตโยต้าตั้งใจมอบให้ในวันนี้”

โตโยต้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนเนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยยกระดับสังคมไทย และแบ่งปันความสุขสู่บุคคลอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาณของบริษัทฯที่ว่า

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

Check Also

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

มิชลินครองอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% …