Breaking News

ฟิล์มกรอง แสงลามิน่า ตอบแทนสังคม กับโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน”

ฟิล์มกรอง แสงลามิน่า ตอบแทนสังคม ต่อเนื่องปีที่ 17 กับ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ณ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ฟิล์มกรอง แสงลามิน่า ตอบแทนสังคม-ปีที่ 17-2.jpg
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรอง แสงลามิน่า ตอบแทนสังคม กับโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน”

ฟิล์มกรอง แสงลามิน่า ตอบแทนสังคม-ปีที่ 17-นางสาวจันทร์นภา สายสมร-3.jpg
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐาน 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถคุณภาพสูง เบรย์ จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ยังคงเดินหน้าโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน”

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป ด้วยการร่วมพัฒนาและมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ดีขึ้นดังพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่ว่า “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย”

จึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง และส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องถึง 18 ปี 17 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดจากกัลยาณมิตรกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่

 • ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน
 • ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
 • ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ต่าง ๆ
 • ทีมงาน
 • ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่าทุกท่าน
 • สื่อมวลชน และบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งในประเทศไทยมายาวนานตลอด 23 ปี

โครงการล่าสุดเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ 1 ชั้น 4 ห้อง และได้ดำเนินการส่งมอบในวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยการเทลานคอนกรีตหน้าเสาธงขนาด 100 ตร.ม. รวมถึงสร้างห้องน้ำนักเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ห้อง

นอกจากการส่งมอบอาคารเรียนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ช่วยให้การเรียนการสอนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรม และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลโนนสัง และโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโครงการ “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม”

ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 เพื่อตรวจสุขภาพ, ฟัน และรักษาฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลโนนสัง ซึ่งแต่เดิมทางโรงพยาบาลมีชุดทันตกรรมไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนประชากร โดยมี ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 90 ทุนให้กับเด็กนักเรียนจาก 7 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
 2. โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
 3. โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
 4. โรงเรียนบ้านโดนสว่าง
 5. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
 6. โรงเรียนบ้านมอใต้
 7. โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง

พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นเกือบ 500 คน ทุกคนจะได้รับเป้สานฝันภายในบรรจุด้วยอุปกรณ์การเรียนและของขวัญวันเด็ก

“โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เป็นโครงการบริจาคแบบให้เปล่า และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนห้องเรียน สำหรับในปีนี้กระบวนการคัดสรรได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปีที่ผ่านมา โดยทีมงานลามิน่าอาสาสานฝัน และกลุ่มกระทิงโทน ได้เข้าสำรวจโรงเรียนทุกโรงที่ส่งรายชื่อเข้ามาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนใดที่ทางโครงการของเราเข้าไปช่วยแล้วจะเกิดประโยชน์กับทางโรงเรียน และเด็กนักเรียนมากที่สุด

เมื่อประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา ทางโครงการของเราจะมอบทุนสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง แต่ในส่วนของช่างชำนาญการด้านต่าง ๆ นั้น เราจะพิจารณาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน จุดประสงค์ของการที่เราสร้างขั้นตอนนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน และรักษาให้อยู่คู่กับชุมชนสืบต่อไป และตรงนี้ทำให้เราพบว่าคนในชุมชนหนองม่วงชมพูทองร่วมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ความเสียสละ และร่วมมือร่วมใจตรงกับจุดประสงค์การคัดเลือกของทางคณะกรรมการของเรา”

นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว สิ่งหนึ่งที่ ลามิน่ามุ่งมั่นมาตลอดก็คือ การเติบโตเคียงคู่สังคมไทย สานต่อตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการให้และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสนับสนุนโครงการด้านต่าง ๆ เพื่อสรรค์สร้างสังคมในภาพรวมให้ดีขึ้น ซึ่งลามิน่ายืนยันปณิธานที่จะสานต่อโครงการต่อไปอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

Check Also

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

มิชลินครองอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% …