Breaking News

ฮุนได จัดกิจกรรม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม

ฮุนได จัดกิจกรรม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ร่วมส่งความสุขให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล และประถมศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี

ฮุนได จัดกิจกรรม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ -“Hyundai Blue Santa”-โรงเรียนวัดนพรัตนาราม-จังหวัดปทุมธานี-2.jpg
กิจกรรม Hyundai Blue Santa

บุคคลในภาพ :

  • มร.ฮอร์เฮ ดิอาซ เดล คาลตัลโย ปาราเดส (ขวาสุด) รองประธานบริษัท ฝ่ายขายและโรงงาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • นายอรรถพันธ์ ยุกตะนันท์ (ที่สองจากขวา) ผู้บริหาร บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • มร.โตชิฮิเดะ อาโนะ (ที่สามจากขวา) ประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ฮุนได จัดกิจกรรม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “Hyundai Blue Santa” เพื่อส่งมอบความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล และประถมศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดนพรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี

โดยในครั้งนี้ฮุนไดได้สนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียน อาทิ ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส, ชุดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมมอบทุนในการปรับปุรงซ่อมแซมโรงอาหาร และพื้นลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนทุก ๆ ปี

กิจกรรม “Hyundai Blue Santa”

คือ กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม โดยมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็ก ๆ ในครั้งนี้ด้วย

Check Also

ALL NEW HILUX CHAMP-BASE LWB

“ALL NEW HILUX CHAMP” รถกระบะท้ายเรียบพร้อมดัดแปลงพัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย

มร.มาซาฮิโกะ มาเอดะ เจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มร.โยชิกิ โคนิชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.จุฬชาติ  จงอยู่สุข หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค …