Breaking News

ฮอนด้า เดินหน้าปลูกฝังหลักการ “สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ให้เยาวชนไทยผ่านโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า 2023”

Honda Dream School 2023
นางสาวมนวรา เพชรพลากร (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมจิตอาสาพนักงานฮอนด้าในประเทศไทย สนับสนุนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ 3 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” ประจำปี 2566

พันธกิจด้าน “สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” เป็นสิ่งที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นมาตลอดในการทำธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้เกิดขึ้นและอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการใช้ชีวิตประจำวัน

ผ่านโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” (Honda Dream School) โดยในปีนี้ได้ดำเนินงานใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี  โรงเรียนวัดขุนทิพย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ  โดยทยอยเข้าไปทำกิจกรรมให้แต่ละโรงเรียนในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

นางสาวมนวรา เพชรพลากร ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า หรือ Honda Dream School สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทย

รวมทั้งให้หลักการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายในปี 2593 (Honda Target 2050) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของฮอนด้าทั่วโลก ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ

สร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป อีกด้วย”

Honda Dream School 2023

สำหรับโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า 2023” ฮอนด้าได้รวมพลังจิตอาสาพนักงานฮอนด้าในประเทศไทย รวมถึงครู นักเรียน และตัวแทนชุมชนใน 3 โรงเรียนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานพระนครศรีอยุธยา โรงงานปราจีนบุรี และศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยัง ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี  โรงเรียนวัดขุนทิพย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย

Honda Dream School 2023

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น แปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะทางการเกษตรในสถานที่จริง ซึ่งผักสวนครัวที่ปลูกยังสามารถนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน และช่วยโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการแยกขยะให้ถูกต้องและเพิ่มมูลค่าให้ขยะด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกวิธี ฯลฯ

Honda Dream School 2023

ด้านความปลอดภัย จัดอบรมถนนปลอดภัยสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และรู้ข้อควรปฏิบัติหากอยู่ในสถานการณ์คับขัน เช่น ติดอยู่ในรถยนต์เพียงลำพัง รวมทั้งปรับปรุงพื้นและเส้นทางจราจรต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน

ตามแนวทาง “ถนนปลอดภัย” เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยการจราจร เช่น ปรับปรุงและทาสีทางม้าลาย ติดตั้งป้ายจราจร ติดตั้งกระจกโค้งจราจร ฯลฯ

Honda Dream School 2023

การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โรงเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ทาสีกำแพงโรงเรียนและเครื่องเล่น ปรับปรุงพื้นที่และหลังคาสนามเด็กเล่น ลานเอนกประสงค์ โต๊ะใหม่และพัดลมในโรงอาหาร

ฮอนด้าตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นดำเนินโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมถนนปลอดภัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของฮอนด้าทั่วโล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ 
  • www.honda.co.th
  • ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 0 2341 7777

Check Also

Kia Thailand

เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้จัดการใหม่

บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ ได้แก่ นายจอง วอน คัง (แอนดี้ คัง) ในตำแหน่งประธาน และนายกิติสร ปุณณะหิตานนท์ …