Breaking News

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดการณ์ตลาดยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจ และพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเต็มที่

ISUZU - TAIA Meets the Press 2023

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association : TAIA) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน (TAIA Meets the Press) ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” โดยได้มองแนวโน้มตลาดยานยนต์ปี พ.ศ. 2566 เติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจไทย จากนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เผยว่า “ในปี พ.ศ. 2566 คาดการณ์การผลิตรถยนต์ของไทยโดยรวมที่ 1.95 ล้านคัน เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4% โดยแบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 9 แสนคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1.05 ล้านคัน

ส่วนคาดการณ์ยอดจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภทในปีนี้ จะอยู่ที่ 9.3 – 9.5 แสนคัน และสำหรับตัวเลขรถจักรยานยนต์ คาดการณ์ยอดผลิตที่ 2.1 ล้านคัน เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.2% 

จากยอดผลิตและจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากปัจจัยหนุนในหลายส่วน ได้แก่ สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่บรรเทาลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มที่จากการเปิดประเทศ โดยคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 30 ล้านคน มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” 

การลงทุนของภาคเอกชนที่สูงขึ้นผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce ที่จะส่งผลดีอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของรถเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนอีกด้วย

ด้านความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทางสมาคมฯ มองว่า มี 2 สาเหตุหลัก กล่าวคือ 

  • ความไม่แน่นอนภายในประเทศ ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคงต้องติดตามนโยบายและความต่อเนื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ความไม่แน่นอนนอกประเทศ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ราคาพลังงานในประเทศที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากสถานการณ์โลก และและความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชน

สำหรับอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ยอดจดทะเบียน 35,000 – 40,000 คัน จากการตระหนักถึงความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้รถไฟฟ้าจากประชาชนชาวไทย รวมถึงมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ 

นอกจากนี้นายสุวัชร์ยังกล่าวเสริมว่า “สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อลดการปล่อยมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ตามโนบาย “เป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2050” ของรัฐบาลผ่านนโยบายต่างๆ เช่น 30@30

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้และการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ปี 2569 เพื่อส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ได้ที่ 

Check Also

Hyundai Pathumwan

กลุ่มทุนใหญ่ “โซจิทซ์  ออโตโมทีฟ” สยายปีกยึดทำเลทอง ผุดโชว์รูม “ฮุนได ปทุมวัน” เจาะกลุ่มลูกค้าใจกลางเมือง

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มโซจิทซ์  ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ …