Breaking News

20 เยาวชนหัวศิลป์ โชว์ไอเดียสุดล้ำยุคดิจิทัลในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์2565” รอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

Isuzu Youth Relation 2022 Final

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินหน้าจุดประกายศิลปะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อยอดการสร้างซอฟต์พาวเวอร์รู้รักษ์พลังงาน เปิดบ้านต้อนรับ 20 เยาวชนหัวศิลป์ จัดการประกวดวาดภาพรูปแบบดิจิทัล รอบชิงชนะเลิศผ่านโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2565

มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะของน้อง ๆ ซึ่งปีนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกปีปีที่ผ่านมา เราได้พลิกโฉมเปลี่ยนรูปแบบโครงการ จากการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ

เป็นการประกวดวาดภาพดิจิทัล หรือ Digital Painting ที่เยาวชนสามารถสร้างผลงานผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างภาพในคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะไปสู่งานศิลปะร่วมสมัยที่แพร่หลายในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ ผ่านหัวข้อ “ประหยัดพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน””

สำหรับปีนี้ มีเยาวชนหัวศิลป์ร่วมส่งผลงานทั้งหมด 318 ผลงาน โดยแบ่งเป็นผลงานจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น 139 ผลงาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย 179 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อารีรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร จากภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเยาวชนหัวศิลป์ทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมต้น 10คน และระดับชั้นมัธยมปลาย 10 คน เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

โดยนักเรียนทั้ง 20 คน จะทราบหัวข้อการแข่งขันที่ได้กำหนดขึ้นใหม่แบบสด ๆ โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันในหัวข้อ “ประหยัดพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน” นักเรียนต้องสร้างสรรค์ผลงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Isuzu Youth Relation 2022 Final

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง วจนะพร เอื้อศรีวัฒนากุล จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กชาย พงศกุล ภิรมย์ธนารักษ์ จากโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กหญิงปัณณิชา จริงจิตร จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
 1. เด็กหญิง ญาณิศา ทิพยรัตน์พรทวี จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 2. เด็กหญิง ณมณ มณทมน จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 3. เด็กชาย ปัณณ์ ชุมพิชญ์ จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. เด็กหญิง ปุญญาภา ชัยกุล จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. เด็กหญิง อาทิมา โค้วเจริญ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 6. เด็กหญิง พริบดาว โฆษิตกุลพร จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
 7. เด็กหญิง ลลิตตา พลสุวรรณา จากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Isuzu Youth Relation 2022 Final

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาว ศศินา สกุลไทย จากโรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายจิรายุ ทองจันทร์ จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
 1. นางสาว เรณุกา แสงกิตติสกุล จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 2. นางสาว ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 3. นางสาว นันท์นภัส ชัยชนะบรรยง จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 4. นาย บุรินทร์ สอนอินต๊ะ จากโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 5. นาย รัชติภูมิ ปิติภูมิวิเศษ จากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี
 6. นางสาว สุชญา ใจกล้า จากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี
 7. นางสาว สุภาพร สวัสดิ์ศรี จากโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

เด็กหญิง วจนะพร เอื้อศรีวัฒนากุล จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เด็กหญิง วจนะพร เอื้อศรีวัฒนากุล จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ผู้ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า โลกร้อนเริ่มจากพวกเราเองทั้งนั้นที่สร้างสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดมลพิษ และนอกจากเราที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังมีสัตว์อีกด้วย ซึ่งสัตว์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แนวคิดการวาดภาพจึงคิดว่า มีแค่พวกเราที่ช่วยโลกได้ โดยการชักชวนคนอื่นมาช่วยกันลดโลกร้อนค่ะ และอยากขอบคุณโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ที่ทำให้หนูและเด็กอีกหลายคนที่มีความสามารถและความชอบด้านศิลปะ ได้มาระเบิดไอเดียในการแข่งนี้ค่ะ”

นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี จากโรงเรียนระยองวิทยาคม

นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี จากโรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังกล่าวถึงผลงานของตนอีกว่า “จากหัวข้อการประกวดวันนี้ แนวคิดการวาดภาพของผม ผมนึกถึงการลดโลกร้อนที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การปิดน้ำ    ปิดไฟ เหล่านี้ครับ ในประเทศเรามีศิลปินมากมายที่ต้องการโอกาส และผู้ที่สนับสนุนโดยการจัดการประกวดแบบนี้

ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างอีซูซุ ที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา และอยากให้ทุกคนมาร่วมแข่งในปีถัดไปกันเยอะ ๆ มาประลองฝีมือกัน มาทำให้ให้วงการนี้เติบโตขึ้นด้วยฝีมือของพวกเรานี้กันครับ” 

นอกจากนี้โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2565” ยังมีรางวัล Popular Vote อีกด้วย โดยนักเรียนที่ส่งผลงานสามารถร่วมลุ้นรางวัลดังกล่าวได้ทุกคน อีกจำนวน 10 รางวัล โดยน้อง ๆ ที่ได้รับผลโหวตจากยอด Share และยอด Like บนเว็บไซต์ของโครงการฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ในแต่ละระดับชั้น จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้สามารถติดตามการประกาศรางวัลPopular Vote ได้ที่ https://isuzuyouthrelations.com/ หรือ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ได้ที่ 

Check Also

Toyota Sure Certified 2024

มั่นใจรถมือสองคุณภาพดี กับ โตโยต้า ชัวร์ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ “Toyota Sure Certified” เพิ่มการรับประกันคุณภาพ สูงสุด 2 ปี 40,000 กม.!

เปิดมิติประสบการณ์ใหม่ของรถมือสอง กับ โตโยต้า ชัวร์ ผู้จำหน่ายรถมือสองอย่างเป็นทางการกว่า 20 ปี นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการครบวงจรทั้งซื้อ – ขาย และแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีทุกยี่ห้อ ผ่านมาตรฐานการรับรองโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และควบคุมมาตรฐานพร้อมดำเนินการภายใต้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ …