Breaking News

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบ 5 รางวัลโครงการยอดเยี่ยม จากผู้สำเร็จโครงการ MMTh Talent Internship Program ครั้งที่ 5

Mitsubishi Motors Thailand Grants Awards to Five Project Winners of the 5th MMTh Talent Internship Program

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล ‘Top 5 The Best Achievement Award’ ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน ‘MMTh Talent Internship Program’ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการที่สนับสนุนการพัฒนา การดำเนินงานของบริษัทสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนอกห้องเรียน การแสดงศักยภาพขั้นสูง และความสามารถที่พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดกว่า 62 ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมไทยมาโดยตลอด โครงการฝึกงาน MMTh Talent Internship Program แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเปิด

โอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ และนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปฏิบัติงานจริงที่โรงงานผลิตพร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความรับ

ผิดชอบต่อสังคมของเรา ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือเสาหลักของการเติบโตอย่างยั่งยืน”

โดยในปีนี้ มี 5 โครงการ ที่ได้รับรางวัล Top 5 The Best Achievement Award ที่มีความสร้างสรรค์โดดเด่น โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงาน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับสมัครงาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 105 คนที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

แนวคิดริเริ่มด้านการศึกษาของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยด้วยการสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับทั้งความรู้และสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

Mitsubishi Motors Thailand Grants Awards to Five Project Winners of the 5th MMTh Talent Internship Program

ดร. ฐิตินันท์ มีทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผนึกความร่วมมือกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาในโครงการ  MMTh Talent Internship Program นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและต่อยอดความรู้ทางทฤษฎีจาก

ในห้องเรียนเพื่อปรับใช้กับประสบการณ์ทำงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงที่ช่วยดึงศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแต่ความรู้ทางทฤษฎีที่มีความสำคัญ แต่การได้ปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างทักษะทางสังคมยังช่วยต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ขอขอบคุณมิตซูบิชิ  มอเตอร์ส ประเทศไทย และโครงการ MMTh Talent Internship Program สำหรับการสนับสนุนและเรายังมีความตั้งใจจะส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ดีเยี่ยมแบบนี้ต่อไปในอนาคต”

ล่าสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program 2024 เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน รวมถึงโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา และโครงการฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการศึกษาคือปัจจัยรากฐานที่มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โครงการ ‘MMTh Talent Internship Program’ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคม

‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้เสาหลัก 3 ด้าน คือ การศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

Check Also

Omakase Cars Online Auction

“โอมาคาเสะ คาร์” จับมือ “อัลฟ่า เอกซ์” เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ บนสมาร์ทโฟน “Omakase Cars Online Auction” พร้อมให้บริการรถหลากรุ่น หลายแบรนด์ จากบริษัทชั้นนำอย่างครบวงจร

กลุ่มตรีเพชร ร่วมมือกับ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด (Alpha X) ผู้ให้บริการทางการเงินสำหรับพาหนะลักชัวรี่ ครอบคลุมรถยนต์, บิ๊กไบค์, เรือยอทช์, เรือสันทนาการ และเครื่องบินส่วนตัว ภายใต้พันธมิตรทางธุรกิจ …