Breaking News

นิสสัน จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนับสนุนการศึกษายนตรกรรมไฟฟ้า

Nissan x KMILT

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นาย มาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาด การขาย บริการหลังการขาย และพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย มอบรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับระบบจัดการแบตเตอรี่

เพื่อนำกลับมาใช้งานต่อหรือใช้ใหม่ในระบบ อื่น ๆ หรือที่รู้จักในทางเทคนิคว่า Second Life เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร และเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ

ความร่วมมือในครั้งนี้ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในไฟฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้ที่สนใจ

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งเชิงปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ และช่างเทคนิคที่มีทักษะในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้นิสสันได้จัดโครงการ Train the Trainer เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาสายการผลิตรถยนต์

และแบตเตอรี่ High voltage สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่โรงงานนิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมกับปลูกฝังนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

ติดตามข้อมูลข่าวสาร นิสสัน ประเทศไทย ได้ที่ 

Check Also

MMTh Disruptor Unleashed- Break the Limits in Fuel Efficiency

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน พิสูจน์ความประหยัดน้ำมันเหนือชั้น ด้วยอัตราประหยัดสูงสุด 24.71 กิโลเมตรต่อลิตร* ในการทดสอบเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญลูกค้าและสื่อมวลชนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจำกัด กับความประหยัดเกินคาด’ (Disruptor Unleashed: Break the Limits in Fuel Efficiency) ท้าพิสูจน์ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันของ …