Breaking News

เริ่มแล้ว “โตไป…ขับเป็น” ฟิวเจอร์พาร์ค สอนเด็กๆ ขับขี่ปลอดภัย 11-15 ตุลาคมนี้

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR 2023

กิจกรรม โตไปขับเป็น” (SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากลเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้กฎจราจร ฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่มีความปลอดภัย และรับใบขับขี่จำลองเป็นที่ระลึก การฝึกอบรมใช้เวลา 45 นาที

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR 2023

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR 2023

แบ่งเป็นภาคทฤษฎีสอนโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร ภาคปฏิบัติขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง เพื่อเป็นการปลูกฝังการขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และช่วยลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานของท่านที่มีอายุ 6-12 ปี ความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ที่ลาน Zpotlight ฟิวเจอร์ พาร์ค และ สเปลล์ ชั้น G ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2566 และสามารถ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Check Also

MMTh Disruptor Unleashed- Break the Limits in Fuel Efficiency

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน พิสูจน์ความประหยัดน้ำมันเหนือชั้น ด้วยอัตราประหยัดสูงสุด 24.71 กิโลเมตรต่อลิตร* ในการทดสอบเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญลูกค้าและสื่อมวลชนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจำกัด กับความประหยัดเกินคาด’ (Disruptor Unleashed: Break the Limits in Fuel Efficiency) ท้าพิสูจน์ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันของ …