Breaking News

Tag Archives: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ฟอร์ดสานต่อโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ปี 3 เสริมทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัย

Ford and PDA Continue 3rd Year of Ford Regerating Life Workshop

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ สานต่อกิจกรรม ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ (Ford Regenerating Life) โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยในปีนี้มุ่งเน้นอบรมการทำเกษตรแบบเร่งด่วนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยในชุมชน กิจกรรม ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ปีที่ 3 มีการจัดอบรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายในการอบรมผู้สูงวัยรวม 300 ครัวเรือน ล่าสุดฟอร์ดและพีดีเอได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้นำชุมชนจาก 4 เขตในกรุงเทพฯ ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อเรียนรู้การทำเกษตรแบบเร่งด่วน ทั้งการเพาะถั่วงอก ผักบุ้ง …

Read More »

ฟอร์ด-พีดีเอ ฉลองฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ครบ 250 ครัวเรือนใน 9 จังหวัด

ฟอร์ด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ฉลองฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด -19

ฟอร์ด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ครั้งสุดท้าย พร้อมปิดโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต สำหรับปี 2564 ฟอร์ด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ฉลองฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 Ford-PDA Regenerating Life ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ร่วมจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ครั้งสุดท้าย พร้อมปิดโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) สำหรับปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนมีชัยพัทยา จังหวัดชลบุรี …

Read More »

ฟอร์ดจับมือพีดีเอส่งโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ปี 2 ช่วยชาวบ้าน 250 ครัวเรือนสร้างอาชีพสู้โควิดแบบเร่งด่วน

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับ PDA สานต่อโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับ PDA สานต่อโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างอาชีพสู้โควิด-19 แบบเร่งด่วนในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับ PDA สานต่อโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต โครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) สานต่อโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างอาชีพสู้โควิด-19 แบบเร่งด่วนในโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต …

Read More »

ฟอร์ด ประกาศ 20 ทีมเยาวชนนักคิดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

Go Further Innovator Scholarship 2020

ข่าวรถ: ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ‘Go Further Innovator Scholarship 2020’ ข่าวรถ: ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศ 20 ทีมเยาวชนนักคิดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ฟอร์ด ประกาศ 20 ทีมเยาวชนนักคิดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ทีวีบูรพาและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) …

Read More »

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก ด้วยการสานต่อโครงการจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ ฟอร์ดนำอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจทำโครงการให้กับโรงเรียนบ้านแก่งหวาย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ฟันด์ (Ford Motor Company Fund) …

Read More »