Breaking News

Tag Archives: Ford Motor Company Fund

ฟอร์ด ร่วมจัดทำ ‘ชุดส่งมอบความห่วงใย’ จำนวน 1,000 ชุด

Ford Voluntary Activity at FREC

ข่าวสด วันนี้: ฟอร์ด ประเทศไทย นำพนักงานจิตอาสาจำนวน 30 คน ร่วมจัดทำ ‘ชุดส่งมอบความห่วงใย’ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนในเขตกรุงเทพ ข่าวสด วันนี้: ฟอร์ด ร่วมจัดทำ ‘ชุดส่งมอบความห่วงใย’ จำนวน 1,000 ชุด หากคุณกำลังค้นหา Wallpaper รูปรถสวยๆ เราขอแนะนำ Wallpaper รูปรถสวยๆ Download wallpaper ที่นี้ …

Read More »

กองทุน ฟอร์ด ชวนพนักงานและชาวไทยร่วมระดมทุนต้านภัยโควิด-19

Ford Motor Company Fund

ข่าวสด วันนี้: กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) ชวนพนักงาน และชาวไทยร่วมระดมทุนต้านภัยโควิด-19 ข่าวสด วันนี้: กองทุน ฟอร์ด ชวนพนักงานและชาวไทยร่วมระดมทุนต้านภัยโควิด-19 หากคุณกำลังค้นหา Wallpaper รูปรถสวยๆ เราขอแนะนำ Wallpaper รูปรถสวยๆ Download wallpaper ที่นี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี …

Read More »

ฟอร์ด เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกในเอเชีย แปซิฟิก

ข่าวสด วันนี้ (3/02/19) ฟอร์ด ผนึกกำลังองค์กรเพื่อสังคมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกในเอเชีย แปซิฟิก ข่าวสด 3/02/19 ฟอร์ด เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” หากคุณกำลังต้องการ Wallpaper สวยๆ เราแนะนำ Wallpaper รูปรถ สวยๆ Download wallpaper ลิ้งนี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี หน่วยงานเพื่อสังคมของ ฟอร์ด มอเตอร์ …

Read More »

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก ด้วยการสานต่อโครงการจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ ฟอร์ดนำอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจทำโครงการให้กับโรงเรียนบ้านแก่งหวาย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ฟันด์ (Ford Motor Company Fund) …

Read More »