Breaking News

โตโยต้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างแก่ ตำรวจช่างกองกำกับการ 6 (ปฏิบัติการพิเศษจราจร)

Toyota Motor Thailand

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้าบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่าง จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ ให้กับตำรวจช่างกองกำกับการ 6 (ปฏิบัติการพิเศษจราจร) โดยมีพันตำรวจเอก สมชาย เขียวจักร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร (ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ) ถ.ศรีอยุธยา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด รวมถึงให้การสนับสนุนตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้จัดอบรมความรู้ การแก้ไข และวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น ดำเนินการปรับปรุงห้องอบรมพร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน

โดยในครั้งนี้ได้มอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่าง ให้กับตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาการจราจร รวมไปถึงช่วยเหลือซ่อมรถให้กับประชาชนที่จอดเสียบนถนนในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาจราจรบนท้องถนน

โตโยต้ามีความแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของเราคือ “เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

“60 ปีโตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดเพิ่มเติมได้ที่

Check Also

TAIA Meets the Press 2024

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดการณ์ตลาดยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจและพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเต็มที่

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association : TAIA) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน (TAIA Meets the Press) ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” …