Breaking News

โตโยต้าสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

TOYOTA support Department of skill Development 2023

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้าบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ จาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านงบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร รวมถึงร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ช่างฝีมือ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

“เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

“60 ปี โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดเพิ่มเติมได้ที่

Check Also

NISSAN GT-R

ศูนย์บริการครบวงจร Nissan High Performance Center (NHPC) สำหรับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงนิสสัน จีที-อาร์ โดยเฉพาะ

สำหรับคนที่มี “นิสสัน จีที-อาร์” ไว้ในครอบครอง การดูแลรถอย่างดีเป็นเรื่องสำคัญ และคงไม่มีใครดูแลซูเปอร์สปอร์ตคาร์ที่ถือได้ว่าเป็นรถระดับตำนานในสนามแข่งมาเกือบ 60 ปีคันเก่งได้ดีไปกว่าศูนย์ Nissan High Performance Center (NHPC) ที่มีทั้งเครื่องมือครบครันและช่างที่มีความชำนาญและถูกฝึกมาเพื่อให้ดูแลจีที-อาร์ โดยเฉพาะ   …