Breaking News

จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ “Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”

จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ “Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ” เพื่อให้ความรู้การลดขยะพลาสติก และการคัดแยกขยะแก่ครู และนักเรียนในชุมชน

จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ-“Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”-2.jpg
โครงการ “Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”

จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ “Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”

สานต่อเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของจีเอ็ม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์การผลิตเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ในจังหวัดระยองที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย ประมาณ 24 กิโลเมตร

โครงการ “Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และครูได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาจากขยะพลาสติก และสอนการคัดแยกขยะ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานจีเอ็ม ประเทศไทย ครูและผู้บริหารโรงเรียน ชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนกว่า 700 คนมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย และเปิดวีดีทัศน์ให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก และประโยชน์ของการคัดแยกขยะ การแสดงละครเวทีที่ให้พนักงานของจีเอ็มมาร่วมสวมบทบาทเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเล่นเกมพร้อมแจกของรางวัลต่างๆ เป็นต้น

จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ-“Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”-นายอำนาจ แสงจันทร์-3.jpg
นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของจีเอ็มที่จะช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนที่เราอาศัย และทำงานอยู่ให้ดีขึ้น” กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราจัดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา เช่น โครงการ “เที่ยวชายเลน ปลูกป่า” และ “เดิน วิ่ง เพื่อโลก” เพื่อสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี”

จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ-“Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”-4.jpg
กิจกรรม ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดชลบุรี 
จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ-“Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”-5.jpg
กิจกรรม ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยอง

นับเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิต และสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอ็ม จาก 142 แห่งทั่วโลก ที่ปลอดการฝังกลบ โดยจีเอ็มมีศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบของเสียมากกว่าบริษัทรถยนต์รายอื่น ๆ นอกจากนี้ ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองยังมีการจัดการของเสีย โดยการใช้ซ้ำและการรีไซเคิล รวมถึงการส่งวัสดุ หรือ ของเสียที่เกิดจากการใช้งานในแต่ละวันไปเข้ากระบวนการเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น เปลี่ยนเป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทน

นอกจากนี้ จีเอ็มยังเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

พร้อมทั้งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของภาคอุตสาหกรรมไทย จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจีเอ็ม ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทดังกล่าว และเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในปี 2561

Check Also

MMTh Disruptor Unleashed- Break the Limits in Fuel Efficiency

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน พิสูจน์ความประหยัดน้ำมันเหนือชั้น ด้วยอัตราประหยัดสูงสุด 24.71 กิโลเมตรต่อลิตร* ในการทดสอบเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญลูกค้าและสื่อมวลชนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจำกัด กับความประหยัดเกินคาด’ (Disruptor Unleashed: Break the Limits in Fuel Efficiency) ท้าพิสูจน์ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันของ …