Breaking News

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนกว่า 200 คน

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก-และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ-โรงเรียนวัดหัวคู้-สมุทรปราการ-2.jpg
ผู้บริหารร่วมแจกอุปกรณ์การกีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก-และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ-โรงเรียนวัดหัวคู้-สมุทรปราการ-คุณสุรชัย นิลคำวงศ์-3.jpg
คุณสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธาน สายงานทรัพยากรบุคคล นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

คุณสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธาน สายงานทรัพยากรบุคคล นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ทางเรายินดีที่ได้นำ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน มาสู่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และโรงเรียนวัดหัวคู้ โดยทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นฐานการผลิตและการประกอบของนิสสัน ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ของชาวนิสสัน”

“โครงการส่วนขยายในครั้งนี้ ยังคงมีสะเต็มศึกษา (STEM) ที่ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งจำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐบาลอีกด้วย”

สำหรับโครงการส่วนขยายนี้ นิสสัน พนักงานนิสสัน และมูลนิธิรักษ์ไทยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและกระทรวงการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนไทยกว่า 200 คนและอาจารย์อีก 20 ท่าน ในจังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก-และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ-โรงเรียนวัดหัวคู้-สมุทรปราการ-คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์-4.jpg
คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย

คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่าทางมูลนิธิฯ กล่าวว่า “หัวใจของโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนที่ทางนิสสัน และมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันมากว่า 2 ปี ได้เสริมสร้างทักษะทางความคิดและการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริง ทั้งในและนอกห้องเรียนให้กับน้อง ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป”

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก และเยาวชน

เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 ด้วยความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนกว่า 1,200 คนจาก 8 โรงเรียนในจังหวัดอยุธยาและระยอง เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นในการต่อยอดการทำธุรกิจขนาดเล็กในอนาคต

โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลาตลอด 3 ปีของโครงการฯ มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างภาวะความป็นผู้นำให้แก่นักเรียนกว่า 1,400 คน โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2562 และยังมีการขยายโครงการไปยังพื้นที่ส่วนขยายของจังหวัดสมุทรปราการในปีนี้อีกด้วย

มูลนิธิรักษ์ไทย

คือตัวแทนของ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเป้าหมายหลักในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส ทั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งอยู่กับประเทศไทยมายาวนาน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 มีโครงการต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมกลางจนถึงมัธยมปลายทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นที่เข้าใจและเข้าถึงนักเรียนได้อย่างแท้จริง นำไปสู่การทำให้โครงการมีประสิทธิผลที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก-และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ-โรงเรียนวัดหัวคู้-สมุทรปราการ-ปีเตอร์ แกลลี-5.jpg
ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย แจกขนมให้นักเรียน โรงเรียนวัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ
นิสสัน ขยายโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็ก-และเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ-โรงเรียนวัดหัวคู้-สมุทรปราการ-ปีเตอร์ แกลลี-6.jpg
ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย แจกขนมให้นักเรียน โรงเรียนวัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน ในฐานะบริษัทผู้นำด้านรถยนต์ที่มีพนักงานกว่า 5,000 คน มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชน รวมทั้งขับเคลื่อนคนไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ผ่านนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อ และการขับขี่ยานยนต์ไร้คนขับ

Check Also

MMTh Disruptor Unleashed- Break the Limits in Fuel Efficiency

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน พิสูจน์ความประหยัดน้ำมันเหนือชั้น ด้วยอัตราประหยัดสูงสุด 24.71 กิโลเมตรต่อลิตร* ในการทดสอบเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญลูกค้าและสื่อมวลชนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจำกัด กับความประหยัดเกินคาด’ (Disruptor Unleashed: Break the Limits in Fuel Efficiency) ท้าพิสูจน์ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันของ …