Breaking News

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา มอบทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา มอบทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-2.jpg
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือ

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา มอบทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-นายประมนต์ สุธีวงศ์-3.jpg
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 250 ทุน รวมมูลค่า 1,430,000 บาท

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

  1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาภาคเหนือ เป็นการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่รับโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้ให้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศ ส่งต่อแก่ผู้ที่ขาดแคลนโอกาส ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 21 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีนักเรียนและนักศึกษาได้รับทุนรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 9,634 ทุน

การมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 มีนักเรียน และนักศึกษาจากภาคเหนือเข้ารับจำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน มูลค่ากว่า 1,430,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 108 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
  • ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 133 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
  • ทุนการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “พันธกิจหลักของมูลนิธิโตโยต้าฯ คือการมอบโอกาสทางศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม สุขภาพ และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้น มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

นอกจากการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา โตโยต้ายังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดทั้ง

  • การแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด โตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต
  • การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ โดยมุ่งหวังว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขให้คนไทยภายใต้สโลแกน

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-4.jpg
ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพหมู่
มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-นายประมนต์ สุธีวงศ์-5.jpg
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ-6.jpg
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-7.jpg
บรรยากาศในงานพิธีมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาส ทางการศึกษา-มอบทุนการศึกษากว่า-1.4 ล้านบาท-ภาคเหนือ-8.jpg
ภาพบรรยากาศในงานพิธีมอบทุนการศึกษา

Check Also

The New MINI Family Launch 2024

มินิ ประเทศไทย เปิดตัวมินิ เจเนอเรชันที่ 5 แบบครบเครื่องทั้งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีไซน์สไตล์มินิมอลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล และสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกเร้าใจ ตอบโจทย์นักขับทุกสไตล์

มินิ ประเทศไทย เปิดตัวมินิใหม่ล่าสุด ในเจเนอเรชันที่ 5 แบบครบเครื่องทั้งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีไซน์สไตล์มินิมอลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล และสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกเร้าใจ ตอบโจทย์นักขับทุกสไตล์ ทั้งยังต่อยอดพันธกิจของแบรนด์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดยนตรกรรมไฟฟ้าแบบเต็มตัวภายในปี 2030 นำทัพโดย มินิ คูเปอร์ เอสอี …