Breaking News

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) ในงาน CES 2019

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) ในงานนวัตกรรมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2019 (Consumer Electronics Show: CES)

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่-Delivery Robots-CES-2019-RoboDogs-2.jpg
RoboDog

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) ในงาน CES 2019

แนวความคิดทางด้านระบบขนส่งอัจฉริยะดังกล่าวนี้ ได้มีการผนวกรวมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับของบริษัทฯ ที่เรียกว่า CUbE (Continental Urban Mobility Experience) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้มีมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการสาธิตขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ในการขนส่งพัสดุหรือสินค้าให้แก่ผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของโลกแสดงให้เห็นว่า ความต้องการทางด้านบริการจัดส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเท่ากับความต้องการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งคอนติเนนทอลเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาโซลูชันด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในการคิดค้นแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และสังคม ด้วยการผนวกรวมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ เป็นการนำเสนอช่องทางการบริการขนส่งสินค้า และพัสดุแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่-Delivery Robots-CES-2019-CUbE-3.jpg
CUbE ระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

จากการพัฒนา CUbE ระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของคอนติเนนทอลที่ถูกสร้างเพื่อเป็นโซลูชันสำหรับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหรือที่รู้จักกันในฐานะยานยนต์ไร้คนขับ Robo-Taxi จะเป็นส่วนเติมเต็ม และเอื้อประโยชน์ให้กับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ด้วยการใช้ความสามารถทางด้านการขนส่ง ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลา ซึ่งการผนวกรวมกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility)

นาย คาล์ฟ เลาซ์มานน หัวหน้าหน่วยธุรกิจระบบและเทคโนโลยี จากกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของคอนติเนนทอล คือ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility) การใช้หุ่นยนต์เดลิเวอรี่จะเป็นการยกระดับยานยนต์ไร้คนขับให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการบรรทุกหุ่นยนต์ดังกล่าวที่บรรจุสินค้า และพัสดุ และนำไปส่งยังจุดหมายปลายทางให้แก่ผู้บริโภคอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง”

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การส่งสินค้าและพัสดุไปตามที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมีอัตราการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งการเติบโตในกลุ่มธุรกิจนี้ ทำให้เรื่องค่าขนส่งต่อชั่วโมงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งจากแหล่งวิจัยหลายแห่งคาดว่าการส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งดำเนินไปอย่างราบรื่นมากถึง 80เปอร์เซ็นต์

คอนติเนนทอล มองเห็นว่าการส่งสินค้า และพัสดุแบบอัตโนมัติจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต นอกเหนือจากการส่งสินค้าทั่วไปที่ยังคงต้องใช้พนักงานขนส่งอยู่ ซึ่งการใช้ CUbE ที่บรรทุกหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ซึ่งบรรจุสินค้า และพัสดุพร้อมส่งถึงมือลูกค้าได้หลายตัวจะเป็นการครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานคือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าถูกส่งไปถึงผู้บริโภค

นาย เลาซ์มานน กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอัตโนมัติต้องใช้ความน่าเชื่อถือ ความแข็งแกร่ง ความมีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่เข้ากันกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุด สิ่งเหล่านี้ทำให้คอนติเนนทอลยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและระบบขับขี่อัตโนมัติ”

สำหรับยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต เนื่องด้วยผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่ายานยนต์ดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในเขตเมือง นอกจากนี้ยานยนต์ไร้คนขับยังสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักออกแบบนวัตกรรมผังเมืองเล็งเห็นว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเป็นตัวแปรหลักสำคัญที่จะทำให้ประชากรหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคล

นอกจากนี้สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีเวลาว่างในการรับสินค้า และพัสดุด้วยตนเองเนื่องด้วยจากการทำงานหรือการเรียนหนังสือ ยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชากรกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดที่จะทำหน้าที่ส่งของให้ถึงที่พักอาศัย

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่-Delivery Robots-CES-2019-Continental-Cascaded-Delivery-4.jpg
Continental Cascaded Delivery.

Continental

เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม

ประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ

  1. ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย
  2. ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์
  3. ธุรกิจระบบขับเคลื่อน
  4. ธุรกิจยางรถยนต์
  5. ธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์

ซึ่งมียอดขายรวม 44.4 พันล้านยูโรในปี 2561 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 244,000 คนใน 61 ประเทศทั่วโลก

Check Also

MICHELIN Ranked No.1 on SPOTT 2024

มิชลินครองอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% …