Breaking News

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) ในงาน CES 2019

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) ในงานนวัตกรรมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2019 (Consumer Electronics Show: CES)

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่-Delivery Robots-CES-2019-RoboDogs-2.jpg
RoboDog

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่ (Delivery Robots) ในงาน CES 2019

แนวความคิดทางด้านระบบขนส่งอัจฉริยะดังกล่าวนี้ ได้มีการผนวกรวมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับของบริษัทฯ ที่เรียกว่า CUbE (Continental Urban Mobility Experience) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้มีมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการสาธิตขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ในการขนส่งพัสดุหรือสินค้าให้แก่ผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของโลกแสดงให้เห็นว่า ความต้องการทางด้านบริการจัดส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเท่ากับความต้องการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งคอนติเนนทอลเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาโซลูชันด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในการคิดค้นแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และสังคม ด้วยการผนวกรวมกันระหว่างยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ เป็นการนำเสนอช่องทางการบริการขนส่งสินค้า และพัสดุแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่-Delivery Robots-CES-2019-CUbE-3.jpg
CUbE ระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

จากการพัฒนา CUbE ระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของคอนติเนนทอลที่ถูกสร้างเพื่อเป็นโซลูชันสำหรับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหรือที่รู้จักกันในฐานะยานยนต์ไร้คนขับ Robo-Taxi จะเป็นส่วนเติมเต็ม และเอื้อประโยชน์ให้กับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ด้วยการใช้ความสามารถทางด้านการขนส่ง ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลา ซึ่งการผนวกรวมกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility)

นาย คาล์ฟ เลาซ์มานน หัวหน้าหน่วยธุรกิจระบบและเทคโนโลยี จากกลุ่มธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของคอนติเนนทอล คือ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ (Seamless Mobility) การใช้หุ่นยนต์เดลิเวอรี่จะเป็นการยกระดับยานยนต์ไร้คนขับให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการบรรทุกหุ่นยนต์ดังกล่าวที่บรรจุสินค้า และพัสดุ และนำไปส่งยังจุดหมายปลายทางให้แก่ผู้บริโภคอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง”

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การส่งสินค้าและพัสดุไปตามที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมีอัตราการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งการเติบโตในกลุ่มธุรกิจนี้ ทำให้เรื่องค่าขนส่งต่อชั่วโมงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งจากแหล่งวิจัยหลายแห่งคาดว่าการส่งสินค้าและพัสดุแบบอัตโนมัติจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งดำเนินไปอย่างราบรื่นมากถึง 80เปอร์เซ็นต์

คอนติเนนทอล มองเห็นว่าการส่งสินค้า และพัสดุแบบอัตโนมัติจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต นอกเหนือจากการส่งสินค้าทั่วไปที่ยังคงต้องใช้พนักงานขนส่งอยู่ ซึ่งการใช้ CUbE ที่บรรทุกหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ซึ่งบรรจุสินค้า และพัสดุพร้อมส่งถึงมือลูกค้าได้หลายตัวจะเป็นการครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานคือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าถูกส่งไปถึงผู้บริโภค

นาย เลาซ์มานน กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอัตโนมัติต้องใช้ความน่าเชื่อถือ ความแข็งแกร่ง ความมีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่เข้ากันกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มากที่สุด สิ่งเหล่านี้ทำให้คอนติเนนทอลยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและระบบขับขี่อัตโนมัติ”

สำหรับยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต เนื่องด้วยผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่ายานยนต์ดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในเขตเมือง นอกจากนี้ยานยนต์ไร้คนขับยังสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักออกแบบนวัตกรรมผังเมืองเล็งเห็นว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเป็นตัวแปรหลักสำคัญที่จะทำให้ประชากรหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคล

นอกจากนี้สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีเวลาว่างในการรับสินค้า และพัสดุด้วยตนเองเนื่องด้วยจากการทำงานหรือการเรียนหนังสือ ยานยนต์ไร้คนขับกับหุ่นยนต์เดลิเวอรี่ก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชากรกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดที่จะทำหน้าที่ส่งของให้ถึงที่พักอาศัย

Continental จัดแสดง หุ่นยนต์เดลิเวอรี่-Delivery Robots-CES-2019-Continental-Cascaded-Delivery-4.jpg
Continental Cascaded Delivery.

Continental

เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม

ประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ

  1. ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย
  2. ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์
  3. ธุรกิจระบบขับเคลื่อน
  4. ธุรกิจยางรถยนต์
  5. ธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์

ซึ่งมียอดขายรวม 44.4 พันล้านยูโรในปี 2561 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 244,000 คนใน 61 ประเทศทั่วโลก

Check Also

ALL NEW HILUX CHAMP-BASE LWB

“ALL NEW HILUX CHAMP” รถกระบะท้ายเรียบพร้อมดัดแปลงพัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย

มร.มาซาฮิโกะ มาเอดะ เจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มร.โยชิกิ โคนิชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.จุฬชาติ  จงอยู่สุข หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค …