Breaking News

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวินิต  จันทรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน บุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียง

พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 ณ โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนางบุญญนุช แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง ป็นผู้รับมอบ

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว เราได้รับการสนับสนุนอันดียิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานจาก  อีซูซุทุกครั้ง สำหรับครั้งนี้เราเลือกส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านสว่าง

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนแห่งที่ 42 ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ส่งผลให้โรงเรียนต้องซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค และประกอบการทำอาหาร เราจึงช่วยแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะแก่โรงเรียนบ้านสว่าง

และเชื่อว่าการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ในครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างรอยยิ้มที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียนด้วยร่วมมือของทุกคน”

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 110 คน และบุคลากรจำนวน 10 คน จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตปลายสายของน้ำ ส่งผลให้ต้องส่งน้ำผ่าน 2 หมู่บ้านหลักก่อนมาถึงยังโรงเรียน โดยต้องกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 200 หลังคาเรือนอีกด้วย

นอกจากนี้ แม้ว่าที่ตั้งของโรงเรียนจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ไม่มีทุนเพียงพอในการผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ภายในโรงเรียน อีซูซุหวังว่าการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียน บุคลากร รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

Isuzu gives water for life at Sakon Nakhon

 กลุ่มอีซูซุดำเนินการส่งมอบโครงการอีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ให้แก่โรงเรียนแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้รับรางวัลเกียรติยศจากในประเทศ 14รางวัล และ 1 รางวัลระดับนานาชาติ

ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “วิถีอีซูซุ”นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” และมุ่งมั่นตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ได้ที่ 

Check Also

MMTh Disruptor Unleashed- Break the Limits in Fuel Efficiency

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน พิสูจน์ความประหยัดน้ำมันเหนือชั้น ด้วยอัตราประหยัดสูงสุด 24.71 กิโลเมตรต่อลิตร* ในการทดสอบเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญลูกค้าและสื่อมวลชนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจำกัด กับความประหยัดเกินคาด’ (Disruptor Unleashed: Break the Limits in Fuel Efficiency) ท้าพิสูจน์ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันของ …