Breaking News

‘มิชลิน หนองแค’ เปิดโรงงานให้เข้าเยี่ยมชม ฉลองครบรอบ 30 ปี

Michelin Nongkhae’s 30th Anniversary

โรงงานมิชลิน หนองแค ฉลองครบรอบ 30 ปีของการดำเนินธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มองค์กร (B2B) ด้วยการเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ภายใต้แนวคิด Thriving Through Innovation, Customer Centricity, and Sustainability for 30 Years and Beyond(จาก 30 ปี สู่อนาคต:

การเติบโตบนฐานนวัตกรรม การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความยั่งยืน)  โดยจะมีการนำแขกผู้มีเกียรติเข้าชมกระบวนการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจและบทบาทของโรงงานหนองแคในการผลักดันกลุ่มมิชลินให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ความยั่งยืนทุกด้าน” (All Sustainable)

Michelin Nongkhae

Michelin Nongkhae

โรงงานมิชลิน หนองแค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 บนพื้นที่ 231 ไร่ ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยเป็นฐานการผลิต 1 ใน 5 แห่งของมิชลินในประเทศไทย

โรงงานแห่งนี้เป็นศูนย์ผลิตยางรถโดยสาร/ยางรถบรรทุกและยางล้อเครื่องบินสำหรับจัดจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 4,500 เส้นต่อวัน และมีพนักงานจำนวน 2,013 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566)

Manuel Fafian

มานูเอล ฟาเฟียง (Manuel Fafian) ประธานและกรรมการผู้จัดการกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 30 ปีของการดำเนินงาน มิชลิน หนองแค ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นบรรษัทพลเมือง พันธมิตรธุรกิจ และองค์กรผู้จ้างงาน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและความยั่งยืน 

ยิ่งกว่านั้น ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลุ่มมิชลินให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ความยั่งยืนทุกด้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุลระหว่างผู้คน ผลกำไร และผืนโลก  ในด้าน ผืนโลกโรงงานหนองแคทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการริเริ่มหลายโครงการ อาทิ โครงการลดการใช้วัตถุดิบ เป็นต้น 

ส่วนในด้านผู้คนทางโรงงานมุ่งดำเนินงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาทักษะของพนักงาน 

“เมื่อเสาหลัก 2 เรื่องดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมผลกำไรซึ่งเป็นเสาหลักพื้นฐานสุดท้ายของวิสัยทัศน์ “ความยั่งยืนทุกด้าน” อันหมายถึงผลประกอบการและการเติบโตทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผมเชื่อว่าความทุ่มเทของพนักงานทุกฝ่ายจะนำพา มิชลิน หนองแค ไปสู่อนาคตที่เติบโตรุดหน้าอย่างยั่งยืนและความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้น” มร.ฟาเฟียง กล่าวเสริม

Michelin Nongkhae’s 30th Anniversary

พันธกิจความมุ่งมั่นของโรงงานมิชลิน หนองแค ที่เกี่ยวกับผืนโลก สะท้อนให้เห็นผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนหลากหลายโครงการ ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลงได้ถึง 80% โดยมุ่งลดให้เป็นศูนย์ภายในสิ้นปีนี้

ทั้งยังสามารถลดการใช้วัตถุดิบในการผลิต ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ