Breaking News

Interview

คุณพนัย ควรสถาพร ผู้หลงใหล “Rover Mini Cabriolet” Mini Classic ปี 1994

คุณพนัย ควรสถาพร ผู้หลงใหล Mini Classic “คันนี้เดิมเป็นรถ Demo ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ จอดโชว์อยู่กว่า 10 ปีในโชว์รูม ก็มีรถรุ่นเดียวกันอีก 3 คันจอดอยู่ข้าง ๆ กัน แต่ทุกคัน มีรอยผุและร่องรอยความเสื่อมโทรมหลายแห่ง ตามสภาพการใช้งานมากว่า 20 ปี ถือได้ว่าคันนี้เป็นหนึ่งเดียวที่มีสภาพดีมากทั้งสภาพตัวถังภายใน และภายนอก” ถ้าเรากล่าวถึง แบรนด์ Mini ในปัจจุบันเราจะเห็นรถยนต์ Mini ที่มีรูปร่างสวยงามสะดุดตา และมีรายละเอียดที่ดึงดูดให้คนหลายคนอยากเป็นเจ้าของด้วยคุณภาพของรถ รูปแบบการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร และอีกหลายเหตุผลในการใช้งาน …

Read More »