Breaking News

Check Also

การรวมตัวครั้งสำคัญเพื่อโรลส์-รอยซ์ โกสต์

การรวมตัวครั้งสำคัญเพื่อ “Rolls-Royce Ghost”

ข่าวสด รถยนต์ วันนี้: ยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์วินเทจ 20 คัน ซึ่งล้วนผลิตขึ้นก่อนปี 2479 ถูกนำมาจัดแสดงพร้อมกันเพื่อต้อนรับ ‘นิว โกสต์’ ข่าวสด รถยนต์ วันนี้: การรวมตัวครั้งสำคัญเพื่อโรลส์-รอยซ์ …