Breaking News

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เดินหน้าเคียงข้างสังคมไทยร่วมต้านภัยโควิด-19

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เดินหน้าเคียงข้างสังคมไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวกเพิ่ม 1,100 ชิ้นให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย_กระทรวงสาธารณสุข
บรรยายภาพ: กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นำโดย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย พร้อมด้วยนายวรพจน์ พรประภา (ที่สองจากซ้าย) กรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวกเพิ่มเติมจำนวน 550 ชิ้น ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (กลาง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ (ที่สามจากขวา) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อกระจายการส่งมอบไปยังโรงพยาบาล 91 แห่งทั่วประเทศต่อไป

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบหน้ากากแรงดันลบ – แรงดันบวกเพิ่ม1,100 ชิ้น

หน้ากากแรงดันลบ – แรงดันบวก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย_กรมราชทัณฑ์
บรรยายภาพ: กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นำโดยนางอัญชลี ชาลีจันทร์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวกเพิ่มเติม จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์  (ที่สองจากขวา) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เพื่อกระจายการส่งมอบยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง และเรือนจำกลางสมุทรปราการ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กระจายวงกว้าง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อเสริมเกราะป้องกันและสนับสนุนการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วย

ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวกที่ผลิตโดยทีมวิศวกรฮอนด้าจิตอาสา เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ชิ้น รวมมูลค่า 42 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดสรรตามความต้องการและกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 114 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงกรมราชทัณฑ์ เพื่อกระจายต่อไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง และโรงพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยมีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น 

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยโดยทีมวิศวกรฮอนด้าจึงได้เร่งดำเนินการผลิตหน้ากากแรงดันฯ เพิ่มเติมอีก 1,100 ชิ้น เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ รวมทั้งเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือและความพยายามของทุกภาคส่วนจะช่วยให้เราก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ และขอเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสา รวมถึงผู้ป่วยทุกคน ให้พร้อมต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี”

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า “กรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน

โดยปรับพื้นที่บางแห่งเป็นโรงพยาบาลสนามและปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้ทำหน้าที่สายการแพทย์ร่วมด้วย เพื่อแก้ไขสถานการณ์การติดเชื้อภายในเรือนจำ ขณะที่โรงพยาบาลภายนอกไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ทำให้จำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังจำนวนมาก

โดยหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวกที่ได้รับจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จำนวน 100 ชิ้น จะสามารถป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อจากผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและบุคคลกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย สำหรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เห็นถึงคุณค่าของตนเอง และรับรู้ถึงความห่วงใยของสังคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างจิตสำนึกที่ดีและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป”

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้มอบความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกรมราชทัณฑ์ ด้วยการผลิตและบริจาคเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบจำนวน 100 เตียง ซึ่งมีต้นแบบมาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และยังต่อยอดนวัตกรรมมาเป็นหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก 2,100 ชิ้น

พร้อมด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อฮอนด้า และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น อาทิ ชุดป้องกันเชื้อ PPE หน้ากาก Face Shield หน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมถึงการบริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์พยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19 รวมงบประมาณกว่า 122 ล้านบาท (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564)

โดยงบประมาณส่วนนี้มาจากเงินสมทบจากการซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ขอขอบคุณลูกค้าฮอนด้าทุกท่าน เราพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย เพื่อก้าวผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

Check Also

All new Mazda CX-30

มาสด้าเผยแก่นแท้ที่ทำให้ CX-30 คือที่สุดแห่งครอสโอเวอร์เอสยูวีระดับโลก

มาสด้า CX-30 ครอสโอเวอร์เอสยูวีที่เป็นต้นแบบแห่งความสง่างาม ภายใต้การออกแบบ KODO Design เจเนอเรชั่นใหม่ ซึ่งถูกถ่ายทอด DNA จากยานยนต์ต้นแบบ มาสด้า CX-30 พรีเมี่ยมครอสโอเวอร์ต้นแบบแห่งความสง่างาม สปอร์ต โฉบเฉี่ยว …